รับจัดและออกแบบสวนโดยใช้ต้นอินทผาลัมสูง 2.5 - 3.5 เมตร

สวนแก้วอนงค์รับจัดและออกแบบสวนโดยใช้ต้นอินทผาลัมเพื่อตกแต่ง ต้นอินทผาลัมที่เราใช้เป็นสายพันธุ์ที่มาจาก USA และการตกแต่งของเราเป็นการตกแต่งแบบมืออาชีพที่ได้ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดีโดยทีมงานมืออาชีพจาก USA การตกแต่งต้นอินทผาลัมของสวนแก้วอนงค์ถือเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย เรากล้ารับประกันต้นไม้ทุกต้นที่ได้ส่งถึงมือลูกค้า โดยทางสวนแก้วอนงค์จะเปลี่ยนให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหากเกิดกรณีใดขึ้นกับต้นอินทผาลัม และในช่วงเวลา 1 ปีในระยะรับประกัน เราจะจัดส่งทีมงานออกไปดูแลต้นไม้ของลูกค้าทุกๆ 4 เดือนจนกว่าจะครบหนึ่งปี หลังจากนั้นลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อประกันกับทางสวนต่อหรือไม่ก็ได้

ต้นที่จะส่งนี้มีความสูงประมาณ 2.5 - 3.5 เมตรราคานี้รวมค่าขุดล้อมและค่าตกแต่งเรียบร้อยแล้ว ค่าขนส้่งหากลูกค้าออร์เดอร์ที่จำนวนต่ำกว่า 50 ต้นเราคิดค่าขนส่งต่อหนึ่งเที่ยวแล้วแต่ระยะทางและพื้นที่

การขุดหลุมและการปลูกนั้น ลูกค้ามีสิทธิ์เลือกที่จะให้ทางสวนเป็นผู้ออกแบบและขุดหลุมหรือจะจัดการเตรียมให้กับทางสวนก็ได้ หากลูกค้าประสงค์ที่จะจัดเตรียมเองนั้น ในวันที่ต้นไม้ไปลงทางลูกค้าต้องเตรียมรถเคียบและแมกโครไว้ให้ทางทีมงานอย่างน้อย 2 วันหรือทุกวันจนกว่าต้นไม้จะค้ำยันเสร็จทุกต้น
, แต่ถ้าหากลูกค้ามีความประสงค์ให้ทางสวนจัดเตรียมไปเองเราคิดค่าจัดการและดำเนินการเพิ่มเข้าไปที่ต้นไม้ในราคาต้นละ 1000 บาท

การสั่งจอง กรุณาโทรติดต่อได้ที่ 089 956 2873 (อั๋น) หรือ 081 992 4731 (คงเดช)
การมัดจำ 20% ของราคาที่สั่งจอง กรุณาส่งอีเมล์และที่อยู่ของท่านให้เราทราบด้วย หลังจากที่เราได้รับเงินค่ามัดจำแล้ว ทางเราจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินและข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดให้ท่านอย่างเร็วที่สุด
 
ราคา 22,000 บาท

Visitors: 142,359