ส่งที่จังหวัดขอนแก่นเป็น Deglet Noor USA 550 ต้นและ Super Jumbo Medjooh 300 ต้น ลงปลูกแล้วบนพื้นที่ 10 ไร่

Visitors: 142,357