เป็นอินทผาลัม Super Jumbo Medjool 300 ต้น Deglet Noor USA 100 ต้นรวมทั้งหมด 400 ต้น

Visitors: 142,359