ปลูกอินทผาลัมในลำปาง 2000 ต้นบนพื้นที่ 20 ไร่

Visitors: 142,359