ปลูกที่ตำบลพิชัย ลำปาง 3 ไร่ deglet noor 300 ต้น

Visitors: 142,359