โรงงานแปรรูปอินทผาลัม

โรงงานแปรรูปอินทผาลัมกำหนดแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2561 จะเป็นโรงงานแปรรูปอินทผาลัมแบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย
Visitors: 136,296