ขอบคุณสำนักพิมพ์

ขอขอบคุณหนังสือจากสำนักพิมพ์ที่ลงข้อมูลเกี่ยวกับทางสวนอินทผลัมแก้วอนงค์ 

นับว่าเป็นเกียรติแก่สวนเราเป็นอย่างมาก หนังสือเล่นนี้ได้รวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปลูกอินทผลัมอย่างถูกวิธีและได้ให้ข้อคิดมากมายกับผู้ที่กำลังสนใจที่จะหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจ 

ท้ายนี้ขอขอบคุณอีกครั้งและหวังว่าข้อมูลที่ลงตีพิมพ์จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้สนใจ ไม่มากก็น้อย

Visitors: 142,357